ตกลง
ชุมชนต้องเที่ยว EP9: ชุมชนเกาะพิทักษ์ จังหวัดชุมพร
31 พ.ค. 2562
275

ชุมชนเกาะพิทักษ์ จังหวัดชุมพร เกาะเล็ก ๆ ที่มีชาวบ้านเป็นเจ้าของ ท้องทะเลสวย น้ำใส ไปพบชุมชนเกาะพิทักษ์ที่สร้างตัวสร้างรายได้ ทำมาค้าขายด้วยวิถีชีวิตดั้งเดิมแบบชาวประมง ชิมอาหารทะเลสด ๆ และดื่มด่ำไปกับวิวทิวทัศน์และบรรยากาศสุดฟิน