ตกลง
ชุมชนต้องเที่ยว EP.3 : ชุมชนบ้านไทรน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
28 ต.ค. 2562
122

รายการ ชุมชนต้องเที่ยว พาเที่ยวชุมชนแบบลึกซึ้งเข้าถึงวิถีชีวิตชาวบ้าน ไปเยือนเมืองเก่าที่ชุมชนบ้านไทรน้อย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
โดยทริปนี้เป็นท่องเที่ยวแบบเชิงลึก ศึกษาประวัติศาสตร์ ลิ้มรสอาหารประจำท้องถิ่นและยืดเส้นยืดสายด้วยเครื่องนวดภูมิปัญญาไทย