ตกลง
บ้านถ้ำรงค์ จังหวัดเพชรบุรี
13 ก.ค. 2564
122

          ชุมชนบ้านถ้ำรงค์ จังหวัดเพชรบุรี เป็นอีกหนึ่งชุมชนที่น่าค้นหา ภายในชุมชนมีการทำกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น การจักสาน การทำตาล และการทำว่าวโบราณ อีกทั้ง ยังมีจุดชมวิว ที่เห็นรอบหมู่บ้านถ้ำรงค์เกือบจะทั้งหมดอีกด้วย

          สำหรับชุมชนบ้านถ้ำรงค์ เป็นชุมชนที่มีประวัติมาอย่างยาวนาน มีวัดถ้ำรงค์ ที่ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่อยู่ภายในถ้ำ ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของชาวบ้านที่นี่ ชื่อว่า “หลวงพ่อดำ” เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ปางห้ามญาติ หล่อด้วยสำริดดำทั้งองค์ ทางชุมชนได้ให้กรมศิลปากรมาตรวจสอบสันนิษฐานว่ามีอายุเกือบ 1,000 ปี นอกจากหลวงพ่อดำแล้วในถ้ำยังมีพระพุทธรูปเก่าแก่ประดิษฐานอยู่อีกหลายองค์ด้วยกันหากได้ไปสัมผัสที่ชุมชนนี้แล้ว จะต้องไม่พลาดการไปกราบไหว้สักการะหลวงพ่อองค์ดำ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

Tel : 0 99-246-9099

Map : https://goo.gl/maps/K1WGbpox7DiH5Hs96

บ้านถ้ำรงค์ จังหวัดเพชรบุรี
บ้านถ้ำรงค์ จังหวัดเพชรบุรี
บ้านถ้ำรงค์ จังหวัดเพชรบุรี
บ้านถ้ำรงค์ จังหวัดเพชรบุรี
บ้านถ้ำรงค์ จังหวัดเพชรบุรี
บ้านถ้ำรงค์ จังหวัดเพชรบุรี
บ้านถ้ำรงค์ จังหวัดเพชรบุรี
บ้านถ้ำรงค์ จังหวัดเพชรบุรี
บ้านถ้ำรงค์ จังหวัดเพชรบุรี
บ้านถ้ำรงค์ จังหวัดเพชรบุรี
บ้านถ้ำรงค์ จังหวัดเพชรบุรี
บ้านถ้ำรงค์ จังหวัดเพชรบุรี
บ้านถ้ำรงค์ จังหวัดเพชรบุรี
บ้านถ้ำรงค์ จังหวัดเพชรบุรี
บ้านถ้ำรงค์ จังหวัดเพชรบุรี
บ้านถ้ำรงค์ จังหวัดเพชรบุรี
บ้านถ้ำรงค์ จังหวัดเพชรบุรี
บ้านถ้ำรงค์ จังหวัดเพชรบุรี
บ้านถ้ำรงค์ จังหวัดเพชรบุรี
บ้านถ้ำรงค์ จังหวัดเพชรบุรี