ตกลง
บ้านป่าเหมี้ยง จังหวัดลำปาง
27 ก.ค. 2564
135

สัมผัสชีวิต Slow Life บ้านป่าเหมี้ยง จังหวัดลำปาง

บ้านป่าเหมี้ยงเป็นหมูบ้านที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ห่างจากอุทยานประมาณ 14 กม. หมูบ้านนี้เป็นชุมชนบนเขาสูง โอบล้อมไปด้วยป่าเหมี้ยง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อน และสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,200 เมตรได้ ถือว่าสูงมาก มีลำห้วยเล็ก ๆ ชื่อว่า แม่มอญไหลผ่าน และมีอากาศเย็นตลอดทั้งปี ชาวบ้านส่วนใหญ่จะอาศัยที่ลาดเชิงเขา และบนเชิงเขานั้น ๆ จะทำไร่เหมี้ยง (ชา) ไร่กาแฟ และลิ้นจี่ นอกจากนี้ยังมีอาชีพเสริม คือ ปลูกเสาวรส ทำหมอนใบชา และปลูกพืชผักสวนครัว

กิจกรรมภายในชุมชน

เก็บใบเหมี้ยง (ชา)

- ทำยำใบเหมี้ยง

- จิบกาแฟที่ปลูกเองจากบ้านป่าเหมี้ยง

- เรียนการทำหมอนจากชาใบเหมี้ยง

- ชมวิวบนยอดดอย

- ชมน้ำตกแม่ปานน้อย

สำหรับการเดินทางไปบ้านป่าเหมี้ยง สามารถขับรถยนต์ หรือมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปได้เลย จากตัวเมืองเชียงใหม่ไปทางหมูบ้านแม่กำปอง เลยหมูบ้านแมกำปองประมาณ 10 กม. ก็จะถึงบ้านป่าเหมี้ยง

ติดต่อ สอบถามเพิ่มเติม Tel : 086-145-1758 ผู้ใหญ่ชัย

บ้านป่าเหมี้ยง จังหวัดลำปาง
บ้านป่าเหมี้ยง จังหวัดลำปาง
บ้านป่าเหมี้ยง จังหวัดลำปาง
บ้านป่าเหมี้ยง จังหวัดลำปาง
บ้านป่าเหมี้ยง จังหวัดลำปาง
บ้านป่าเหมี้ยง จังหวัดลำปาง
บ้านป่าเหมี้ยง จังหวัดลำปาง
บ้านป่าเหมี้ยง จังหวัดลำปาง
บ้านป่าเหมี้ยง จังหวัดลำปาง
บ้านป่าเหมี้ยง จังหวัดลำปาง
บ้านป่าเหมี้ยง จังหวัดลำปาง
บ้านป่าเหมี้ยง จังหวัดลำปาง
บ้านป่าเหมี้ยง จังหวัดลำปาง
บ้านป่าเหมี้ยง จังหวัดลำปาง
บ้านป่าเหมี้ยง จังหวัดลำปาง
บ้านป่าเหมี้ยง จังหวัดลำปาง
บ้านป่าเหมี้ยง จังหวัดลำปาง
บ้านป่าเหมี้ยง จังหวัดลำปาง
บ้านป่าเหมี้ยง จังหวัดลำปาง
บ้านป่าเหมี้ยง จังหวัดลำปาง