ตกลง
บ้านท่าข้ามควาย จังหวัดสตูล
10 ส.ค. 2564
90

ชุมชนบ้านท่าข้ามควาย จ.สตูล ชุมชนเล็ก ๆ ติดชายฝั่งทางออกสู่ทะเลอันดามัน ที่ยังเต็มไปด้วยร่องรอยของความรุ่งเรืองในอดีต และความสวยงามของธรรมชาติที่น่าอศัจรรย์ อีกทั้งยังมีความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลน ที่เป็นแหล่งอาหารของสัตว์น้ำนาชนิด ที่คนในชุมชนยังคงรักษาไว้ให้เราได้ชื่นชม ใครที่ชอบการเดินทางในแนววิถีธรรมชาติและการอรุรักษ์ ไม่ควรจะพลาดชุมชนนี้เป็นอันขาด

#กิจกรรมภายในชุมชน

ล่องเรือชมความสมบูรณ์ของป่าชายเลนและ

 ความสวยงามของท้องทะเล

- ชมสันหลังมังกร 1 ใน 9 ตัวของ จ.สตูล

- ชมเศษเครื่องป้ันภาชนะจีนโบราณบนเกาะเหลาตรง

- ให้อาหาร เหยี่ยวแดงนกประจำถิ่นป่าชายเลน

- ชมฝูงปูก้ามดาบ

- เรียนรู้เรื่องราวของโบราณที่พิพิธภัณฑ์

  บ้านท่าข้ามควาย

- เลือกอุดหนุนของฝาก สินค้าชุมชน

ล่องเรือชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดิน

- ชมฝูงค้างคาวนับหมื่นตัว

#การเดินทาง ชุมชนบ้านท่าข้ามควายตั้งอยู่ในอำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ห่างจากตัวเมืองสตูลขึ้นไปทาง จ.ตรัง 75 กม.

#ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร: 087-4792904 FB : การท่องเที่ยวและศูนย์การเรียนรู้บ้านท่าข้ามควาย

บ้านท่าข้ามควาย จังหวัดสตูล
บ้านท่าข้ามควาย จังหวัดสตูล
บ้านท่าข้ามควาย จังหวัดสตูล
บ้านท่าข้ามควาย จังหวัดสตูล
บ้านท่าข้ามควาย จังหวัดสตูล
บ้านท่าข้ามควาย จังหวัดสตูล
บ้านท่าข้ามควาย จังหวัดสตูล
บ้านท่าข้ามควาย จังหวัดสตูล
บ้านท่าข้ามควาย จังหวัดสตูล
บ้านท่าข้ามควาย จังหวัดสตูล
บ้านท่าข้ามควาย จังหวัดสตูล
บ้านท่าข้ามควาย จังหวัดสตูล
บ้านท่าข้ามควาย จังหวัดสตูล
บ้านท่าข้ามควาย จังหวัดสตูล
บ้านท่าข้ามควาย จังหวัดสตูล