ตกลง
บ้านชายทะเลรางจันทร์ จังหวัดสมุทรสาคร
30 พ.ย. 2564
166

ชุมชนบ้านชายทะเลรางจันทร์ จังหวัดสมุทรสาคร

ชื่อบ้านรางจันทร์นั้น บ้านเรือนแห่งนี้มีเรื่องเล่าขาน

สืบต่อกันมา แต่เดิมสามีภรรยาคู่หนึ่งมาตั้งบ้านเรือน

ที่อยู่ ติดกับลำธารหรือสายน้ำที่ไหลลงทะเล

ซึ่งเค้าเรียกว่ารางน้ำ ส่วนคำว่ารางจันทร์

สามีเรียกสายน้ำแห่งนี้ว่ารางจันทร์ เพราะจันทร์

เป็นชื่อภรรยาของตนเอง และต่อมามีบ้านเรือน

เพิ่มขึ้นจึงเรียกหมู่บ้านแห่งนี้ว่า

บ้านชายทะเลรางจันทร์

 

ชุมชนชาวประมงบ้านรางจันทร์

ทาง ธ.ก.ส. ส่งเสริมให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว

สัมผัสวิถีชีวิตชาวประมงแบบดั้งเดิม

ซึ่งยังคงอนุรักษ์ไว้ได้อย่างดีเยี่ยม เช่น

บ่อเลี้ยงปูทะเลแบบธรรมชาติ มีอาชีพ

ทำกะปิตัวเคยเป็นอาชีพดั้งเดิม

 

สำหรับการท่องเที่ยวในชุมชนนั้น

มีสะพานทอดยาวไปในทะเล

ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม

และชมป่าชายเลนที่อยู่รอบๆ หมู่บ้าน

ชาวบ้านที่นี่ยังนำเคย(กุ้ง) มาทำเป็นกะปิ

ซึ่งเป็นของขึ้นชื่อของชุมชนอีกด้วย

Map :

https://goo.gl/maps/o2cmbkEWZ1xx77zM6

บ้านชายทะเลรางจันทร์ จังหวัดสมุทรสาคร
บ้านชายทะเลรางจันทร์ จังหวัดสมุทรสาคร
บ้านชายทะเลรางจันทร์ จังหวัดสมุทรสาคร
บ้านชายทะเลรางจันทร์ จังหวัดสมุทรสาคร
บ้านชายทะเลรางจันทร์ จังหวัดสมุทรสาคร
บ้านชายทะเลรางจันทร์ จังหวัดสมุทรสาคร
บ้านชายทะเลรางจันทร์ จังหวัดสมุทรสาคร
บ้านชายทะเลรางจันทร์ จังหวัดสมุทรสาคร
บ้านชายทะเลรางจันทร์ จังหวัดสมุทรสาคร
บ้านชายทะเลรางจันทร์ จังหวัดสมุทรสาคร
บ้านชายทะเลรางจันทร์ จังหวัดสมุทรสาคร
บ้านชายทะเลรางจันทร์ จังหวัดสมุทรสาคร
บ้านชายทะเลรางจันทร์ จังหวัดสมุทรสาคร
บ้านชายทะเลรางจันทร์ จังหวัดสมุทรสาคร
บ้านชายทะเลรางจันทร์ จังหวัดสมุทรสาคร
บ้านชายทะเลรางจันทร์ จังหวัดสมุทรสาคร
บ้านชายทะเลรางจันทร์ จังหวัดสมุทรสาคร
บ้านชายทะเลรางจันทร์ จังหวัดสมุทรสาคร
บ้านชายทะเลรางจันทร์ จังหวัดสมุทรสาคร
บ้านชายทะเลรางจันทร์ จังหวัดสมุทรสาคร