ตกลง
บ้านสองคอน จังหวัดมุกดาหาร
8 ธ.ค. 2564
92

ชุมชนบ้านสองคอน จังหวัดมุกดาหาร

เป็นอีกชุมชนต้องเที่ยว ที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก
เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์
และมีโบสถ์ที่สวยงามอยู่ด้วย
 
ถ้าใครอยากมาชมโบสถ์สวย ติดริมแม่น้ำโขง ต้องมาที่
“สักการะสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี” หรือ
“วัดสองคอน” เพราะที่นี่มีประวัติศาสตร์
ที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก  
 
นอกจากจะมีวัดคริสต์ที่น่าสนใจแล้ว ที่นี่ยังมีผลิตภัณฑ์
ที่ทำจากผลไม้ในครัวเรือนมาแปรรูป ส่งขายให้แก่
นักท่องเที่ยว ที่มาท่องเที่ยวที่นี่อีกด้วย และ
โฮมสเตย์ที่วัดสองคอนนี้ดีมากๆ เพราะอยู่ริมแม่น้ำโขง
ในช่วงเช้า และช่วงเย็นอากาศจะดีมากๆ
และอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอีกที่หนึ่ง
คือ วัดมโนรมณ์ เป็นวัดที่น่าไปถ่ายรูปมากๆ
อีกวัดหนึ่ง
 
บ้านสองคอน จังหวัดมุกดาหาร
บ้านสองคอน จังหวัดมุกดาหาร
บ้านสองคอน จังหวัดมุกดาหาร
บ้านสองคอน จังหวัดมุกดาหาร
บ้านสองคอน จังหวัดมุกดาหาร
บ้านสองคอน จังหวัดมุกดาหาร
บ้านสองคอน จังหวัดมุกดาหาร
บ้านสองคอน จังหวัดมุกดาหาร
บ้านสองคอน จังหวัดมุกดาหาร
บ้านสองคอน จังหวัดมุกดาหาร
บ้านสองคอน จังหวัดมุกดาหาร
บ้านสองคอน จังหวัดมุกดาหาร
บ้านสองคอน จังหวัดมุกดาหาร
บ้านสองคอน จังหวัดมุกดาหาร
บ้านสองคอน จังหวัดมุกดาหาร
บ้านสองคอน จังหวัดมุกดาหาร
บ้านสองคอน จังหวัดมุกดาหาร
บ้านสองคอน จังหวัดมุกดาหาร
บ้านสองคอน จังหวัดมุกดาหาร