ตกลง
บ้านหนองบอน จังหวัดสระบุรี
14 ธ.ค. 2564
96

ชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร บ้านหนองบอน จังหวัดสระบุรี  หมู่บ้านนี้ชาวบ้านส่วนใหญ่จะทำสวนข้าวโพด และสวนอ้อย แต่ยังมีอีกอาชีพหนึ่ง ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดี นั่นก็คือการเลี้ยงโคนม

 

ซึ่งพื้นที่ส่วนมากของจังหวัดจะเลี้ยงโคนม โดยส่งขายออกไปแปรรูป หรือส่งให้กับผู้รับซื้อเจ้าใหญ่ๆ เพื่อนำไปทำผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมาย นอกจากนมวัวแล้วยังมีมูลวัวที่ยังสามารถขายได้ บางรายจะเหมาไปเป็นคันรถหรือเป็นกระสอบใหญ่ๆ เอาไปใช้ในการทำพืชผักสวนครัว จะว่าไปแล้วการเลี้ยงโคนมสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียว

Map: https://goo.gl/maps/xpvsBkHZkXKNPRF5A

บ้านหนองบอน จังหวัดสระบุรี
บ้านหนองบอน จังหวัดสระบุรี
บ้านหนองบอน จังหวัดสระบุรี
บ้านหนองบอน จังหวัดสระบุรี
บ้านหนองบอน จังหวัดสระบุรี
บ้านหนองบอน จังหวัดสระบุรี
บ้านหนองบอน จังหวัดสระบุรี
บ้านหนองบอน จังหวัดสระบุรี
บ้านหนองบอน จังหวัดสระบุรี
บ้านหนองบอน จังหวัดสระบุรี
บ้านหนองบอน จังหวัดสระบุรี
บ้านหนองบอน จังหวัดสระบุรี
บ้านหนองบอน จังหวัดสระบุรี
บ้านหนองบอน จังหวัดสระบุรี
บ้านหนองบอน จังหวัดสระบุรี
บ้านหนองบอน จังหวัดสระบุรี