ตกลง
บ้านหาดส้มแป้น จังหวัดระนอง
18 ก.ค. 2566
1,736

ชุมชนบ้านหาดส้มแป้น จังหวัดระนอง 

ชุมชนในตำบลเล็กๆ อยู่ในพื้นที่ราบท่ามกลางหุบเขา ไม่มีเขตติดต่อกับทะเล  แต่มีแหล่งต้นน้ำที่ไหลผ่านตัวเมืองจังหวัดระนอง  เดิมมีชาวจีนเข้ามาตั้งรกรากและหาแร่ดีบุก ซึ่งเป็นทรัพยากรหลักของเมืองระนองในสมัยก่อน หาดส้มแป้น มาจากคำว่า “ห้วยซ้มเปียน”  ในภาษาจีน แปลว่าลึกเข้าไปในหุบเขา  คือ ลึกเข้าไปเพื่อไปหาแร่ในหุบเขา ซึ่งแร่ที่ว่านั้นก็คือ แร่ดีบุก และที่นี่ยังเป็นชุมชนทำเหมืองเก่าอีกด้วย  ชาวบ้านที่นี่มีวิถีชีวิตการ    ร่อนแร่มากกว่า 100 ปี  นอกจากนี้ ยังมีชื่อเสียงด้านเนื้อดิน ที่เป็นดินเนื้อขาว สามารถนำมาทำประโยชน์ได้อีกมากมาย  จึงก่อตั้งกลุ่มเซรามิก  บ้านหาดส้มแป้นเป็นพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวได้ปั้นเซรามิกด้วยตนเอง ชิ้นงานที่เสร็จแล้วจะขาวเนียนจากดินคุณภาพเมื่อนำไปเคลือบด้วยสีที่สกัดจากธรรมชาติจะได้ผลงานที่สวยงามอีกด้วย 

Map: http://goo.gl/maps/1TAv4P3mSfE22R2e8

 

 

บ้านหาดส้มแป้น จังหวัดระนอง
บ้านหาดส้มแป้น จังหวัดระนอง
บ้านหาดส้มแป้น จังหวัดระนอง
บ้านหาดส้มแป้น จังหวัดระนอง
บ้านหาดส้มแป้น จังหวัดระนอง
บ้านหาดส้มแป้น จังหวัดระนอง
บ้านหาดส้มแป้น จังหวัดระนอง
บ้านหาดส้มแป้น จังหวัดระนอง
บ้านหาดส้มแป้น จังหวัดระนอง
บ้านหาดส้มแป้น จังหวัดระนอง
บ้านหาดส้มแป้น จังหวัดระนอง
บ้านหาดส้มแป้น จังหวัดระนอง
บ้านหาดส้มแป้น จังหวัดระนอง
บ้านหาดส้มแป้น จังหวัดระนอง
บ้านหาดส้มแป้น จังหวัดระนอง
บ้านหาดส้มแป้น จังหวัดระนอง
บ้านหาดส้มแป้น จังหวัดระนอง
บ้านหาดส้มแป้น จังหวัดระนอง