ตกลง
บ้านคำแคนพัฒนา จังหวัดบึงกาฬ
18 มี.ค. 2565
131

ชุมชนต้องเที่ยวบ้านคำแคนพัฒนา จังหวัดบึงกาฬ

เป็นชุมชนสมุนไพรภูทอก จำหน่ายทั้งสมุนไพรสด

สมุนไพรแห้ง และต้นกล้า มีสมุนไพรที่โดดเด่น เช่น

สมุนไพรสามสิบดองประดง แก้อาการประดง หรือ

อาการที่เกิดจากระบบไหลเวียนของโลหิตในร่างกาย

ทั้ง 12 ประการ ไม่ว่าจะเป็น แก้เม็ดผื่นคัน ปวดแสบปวดร้อน

น้ำเหลืองเสีย แก้ลมพิษ หรือภูมิแพ้ต่างๆ รวมทั้งมีสมุนไพรอื่นๆ

อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรช่วยแก้หอบหืด เบาหวาน

ไอเรื้อรัง ปวดหลัง ปวดข้อ ฯลฯ จากตำหรับหมอโบราณ

พื้นบ้านอีสาน

 

และนอกจากนี้ยังมีสถานที่ปฏิบัติธรรม ที่มีจุดเด่น คือ มีบันได

และสะพานไม้ ขึ้นชมทัศนียภาพรอบๆ ภูทอก จำนวน 7 ขั้น

เริ่มสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 5 ปี

นักท่องเที่ยวจะได้เห็นมุมมองที่แตกต่างไปตามบันได และ

สะพานไม้ที่ทอดขึ้นสู่ยอดภูทอก ถือเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียง

ของจังหวัดบึงกาฬ

Map :  https://goo.gl/maps/bpeuxPMA76HunX7x6

บ้านคำแคนพัฒนา จังหวัดบึงกาฬ
บ้านคำแคนพัฒนา จังหวัดบึงกาฬ
บ้านคำแคนพัฒนา จังหวัดบึงกาฬ
บ้านคำแคนพัฒนา จังหวัดบึงกาฬ
บ้านคำแคนพัฒนา จังหวัดบึงกาฬ
บ้านคำแคนพัฒนา จังหวัดบึงกาฬ
บ้านคำแคนพัฒนา จังหวัดบึงกาฬ
บ้านคำแคนพัฒนา จังหวัดบึงกาฬ
บ้านคำแคนพัฒนา จังหวัดบึงกาฬ
บ้านคำแคนพัฒนา จังหวัดบึงกาฬ
บ้านคำแคนพัฒนา จังหวัดบึงกาฬ
บ้านคำแคนพัฒนา จังหวัดบึงกาฬ
บ้านคำแคนพัฒนา จังหวัดบึงกาฬ
บ้านคำแคนพัฒนา จังหวัดบึงกาฬ
บ้านคำแคนพัฒนา จังหวัดบึงกาฬ