ตกลง
ชุมชนบ้านไทรน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
30 มี.ค. 2565
101

ไหนๆ ก็มาถึงเมืองหลวงเก่าอย่างอยุธยาทั้งทีแล้ว

คงจะน่าเสียดายหากไม่ได้ลองพาตัวเองย้อนไป

สัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่นตั้งแต่สมัยเมื่อหลายร้อยปีก่อน

อย่างการเรียนรู้การทำขนมไทยมงคล 9 ชนิด

และ เรียนรู้การทำอิฐมอญแบบสมัยโบราณ

ในโฮมสเตย์ของชุมชนไทรน้อยยังมีประวัติศาสตร์

ที่ยังคงหลงเหลือไว้ เพื่อให้คนรุ่นหลังได้มาศึกษา

หาความรู้สืบต่อกันไป นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยว

ภายในจังหวัดอยุธยาอีกด้วย ซึ่งใกล้กับชุมชนมากๆ

กิจกรรมภายในชุมชน

- การทำขนมไทยมงคล

- การทำอิฐมอญโบราณ

- การเพาะพันธุ์ไม้มงคล

- ชมโบสถ์มหาอุตม์

- สัมผัสอาชีพการปลูกข้าวโพด

- การเพาะพันธุ์ไส้เดือน

- ชมวัดมหาธาตุ

- ชมวัดพระศรีสรรเพชญ์

- ชมวิหารมงคลบพิตร

- ชมวัดโลกยสุธาราม

สำหรับการเดินทางมาชุมชนบ้านไทรน้อย จังหวัดอยุธยานั้น

สามารถเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวได้

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-595-9466

Map : https://goo.gl/maps/Jy998J7kCX7WU3F2A

ชุมชนบ้านไทรน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชุมชนบ้านไทรน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชุมชนบ้านไทรน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชุมชนบ้านไทรน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชุมชนบ้านไทรน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชุมชนบ้านไทรน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชุมชนบ้านไทรน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชุมชนบ้านไทรน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชุมชนบ้านไทรน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชุมชนบ้านไทรน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชุมชนบ้านไทรน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชุมชนบ้านไทรน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชุมชนบ้านไทรน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชุมชนบ้านไทรน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชุมชนบ้านไทรน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชุมชนบ้านไทรน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชุมชนบ้านไทรน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชุมชนบ้านไทรน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชุมชนบ้านไทรน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชุมชนบ้านไทรน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา