ตกลง
บ้านหัวเขาจีน จังหวัดราชบุรี
11 เม.ย. 2565
268
บ้านหัวเขาจีน จังหวัดราชบุรี มีความเป็นอยู่แบบชนบท ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม มีความรัก ความสามัคคี และเอื้ออาทรต่อกัน โดยมีวัฒนธรรมและประเพณีที่งดงาม เป็นศูนย์รวมจิตใจของทั้งหมู่บ้าน นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ผ้าซิ่นลายแตงโม ที่เป็นเอกลักษณ์สำคัญของชนเผ่าในหมู่บ้าน มีการสืบทอดภูมิปัญญาสู่ชนรุ่นหลังได้สืบสานกันต่อไป ภายในจังหวัดราชบุรีนั้นยังมีแหล่งท่องเที่ยว
ที่สวยงามอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นภูเขาที่เน้นอารมณ์แบบ
ต่างประเทศ แกรนด์แคนยอน ชิคๆ และคาเฟ่ สวยๆ
 
- ชมการทอผ้าซิ่นลายแตงโม ผ้าพื้นเมืองลายเอกลักษณ์ของชุมชนจากเครื่องทอผ้าโบราณ
- เลือกชม เลือกซื้อผ้าทอชุมชน อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าทอมือจากกลุ่มทอผ้าไทยทรงดำ
- ท่องเที่ยวภ่ายภาพฟิลต้นสน เหมือนวิวของต่างประเทศที่ เขาอีบิด
- แวะชม แกรนด์แคนยอน หามุมถ่ายภาพสวยๆ
- แวะสตรีทอาร์ท แหล่งท่องเที่ยวในตลาดตัวเมืองราชบุรี สถานที่ถ่ายภาพลงโซเชียลสำหรับวัยหนุ่มสาว
- พักผ่อนจิบกาแฟ ชมวิวบรรยากาศริมน้ำเพลินๆ ที่ คาเฟ่แนวชิคๆ ที่มีชื่อว่า “SOP CAFE”
- ค้างคืนจุดกางเต็นท์ มะหาดไทธารา ที่ ท่าเคย
 
Tel : 086-018-9318
บ้านหัวเขาจีน จังหวัดราชบุรี
บ้านหัวเขาจีน จังหวัดราชบุรี
บ้านหัวเขาจีน จังหวัดราชบุรี
บ้านหัวเขาจีน จังหวัดราชบุรี
บ้านหัวเขาจีน จังหวัดราชบุรี
บ้านหัวเขาจีน จังหวัดราชบุรี
บ้านหัวเขาจีน จังหวัดราชบุรี
บ้านหัวเขาจีน จังหวัดราชบุรี
บ้านหัวเขาจีน จังหวัดราชบุรี
บ้านหัวเขาจีน จังหวัดราชบุรี
บ้านหัวเขาจีน จังหวัดราชบุรี
บ้านหัวเขาจีน จังหวัดราชบุรี
บ้านหัวเขาจีน จังหวัดราชบุรี
บ้านหัวเขาจีน จังหวัดราชบุรี
บ้านหัวเขาจีน จังหวัดราชบุรี
บ้านหัวเขาจีน จังหวัดราชบุรี
บ้านหัวเขาจีน จังหวัดราชบุรี
บ้านหัวเขาจีน จังหวัดราชบุรี
บ้านหัวเขาจีน จังหวัดราชบุรี
บ้านหัวเขาจีน จังหวัดราชบุรี