ตกลง
ชุมชนบ้านหนองบอน จังหวัดสระบุรี
23 ธ.ค. 2565
331

ชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร บ้านหนองบอน จังหวัดสระบุรี ชุมชนแห่งนี้ชาวบ้านส่วนใหญ่จะทำสวนข้าวโพด และสวนอ้อย แต่ก็ยังมีอีกหนึ่งอาชีพ ที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดีนั่นคือ การเลี้ยงโคนม โดยพื้นที่ส่วนมากของจังหวัดสระบุรีจะเลี้ยงโคนมส่งขายแปรรูป หรือส่งขายให้กับผู้รับซื้อรายใหญ่ เพื่อนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆมากมาย นอกจากจำหน่ายนมวัวแล้ว มูลวัวก็สามารถนำมาจำหน่ายได้ บางรายเหมาซื้อไปเป็นคันรถ หรือเป็นกระสอบใหญ่ๆ เพื่อนำไปใช้ในการทำเกษตร เป็นปุ๋ยชั้นดีให้พืชผักสวนครัว จะเห็นได้ว่าการเลี้ยงโคนมเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดีเลย

Map: https://goo.gl/maps/xpvsBkHZkXKNPRF5A

ชุมชนบ้านหนองบอน จังหวัดสระบุรี
ชุมชนบ้านหนองบอน จังหวัดสระบุรี
ชุมชนบ้านหนองบอน จังหวัดสระบุรี
ชุมชนบ้านหนองบอน จังหวัดสระบุรี
ชุมชนบ้านหนองบอน จังหวัดสระบุรี
ชุมชนบ้านหนองบอน จังหวัดสระบุรี
ชุมชนบ้านหนองบอน จังหวัดสระบุรี
ชุมชนบ้านหนองบอน จังหวัดสระบุรี
ชุมชนบ้านหนองบอน จังหวัดสระบุรี
ชุมชนบ้านหนองบอน จังหวัดสระบุรี
ชุมชนบ้านหนองบอน จังหวัดสระบุรี
ชุมชนบ้านหนองบอน จังหวัดสระบุรี
ชุมชนบ้านหนองบอน จังหวัดสระบุรี
ชุมชนบ้านหนองบอน จังหวัดสระบุรี
ชุมชนบ้านหนองบอน จังหวัดสระบุรี
ชุมชนบ้านหนองบอน จังหวัดสระบุรี
ชุมชนบ้านหนองบอน จังหวัดสระบุรี
ชุมชนบ้านหนองบอน จังหวัดสระบุรี
ชุมชนบ้านหนองบอน จังหวัดสระบุรี
ชุมชนบ้านหนองบอน จังหวัดสระบุรี