ตกลง
ชุมชนบ้านบัวเทิง จังหวัดอุบลราชธานี
17 มี.ค. 2566
437

ศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนบ้านบัวเทิง จังหวัดอุบลราชธานี แหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรผสมผสาน และการท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ

นักท่องเที่ยวที่ได้ไปเยือนบ้านบัวเทิง จะได้ศึกษาเรียนรู้เทคนิคการทำเกษตรแบบผสมผสาน ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ซึ่งพื้นที่ภายในศูนย์เรียนรู้นั้นถูกใช้สอยได้อย่างน่าอัศจรรย์ มีการปลูกพืชผลไว้มากมายหลายชนิดให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษา

หลังจากท่องเที่ยว เรียนรู้วิถีเกษตรผสมผสานกันไปแล้ว สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอีกหนึ่งแห่งของบ้านบัวเทิง  คือ สถานที่จัดแสดง “ตามรอยภาพยนตร์ อเล็กซานเดอร์มหาราชเนื่องด้วยทีมถ่ายทำภาพยนตร์อเล็กซานเดอร์มหาราช เคยนำทีมนักแสดงมาถ่ายทำบางฉาก ณ บริเวณผาแต้ม จ.อุบลราชธานี และบ้านบัวเทิง มีลักษณะภูมิประเทศที่ใกล้เคียงกับฉากในภาพยนตร์ กรมการท่องเที่ยวจึงส่งเสริมให้ใช้พื้นที่ หมู่4 บ้านบัวเทิง เป็นสถานที่ก่อสร้างแหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยว ตามรอยเส้นทางการถ่ายทำภาพยนตร์ อเล็กซานเดอร์มหาราช โดยเปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่ 10.00 - 16.00น.

-บ้านบัวเทิง

tel : 094 310 7913

map : https://goo.gl/maps/94KvVJUu4DycicMNA

 

-ตามรอยภาพยนตร์ อเล็กซานเดอร์ มหาราช

045 202 213

https://goo.gl/maps/GJiP2jprXZQK9JiJA

ชุมชนบ้านบัวเทิง จังหวัดอุบลราชธานี
ชุมชนบ้านบัวเทิง จังหวัดอุบลราชธานี
ชุมชนบ้านบัวเทิง จังหวัดอุบลราชธานี
ชุมชนบ้านบัวเทิง จังหวัดอุบลราชธานี
ชุมชนบ้านบัวเทิง จังหวัดอุบลราชธานี
ชุมชนบ้านบัวเทิง จังหวัดอุบลราชธานี
ชุมชนบ้านบัวเทิง จังหวัดอุบลราชธานี
ชุมชนบ้านบัวเทิง จังหวัดอุบลราชธานี
ชุมชนบ้านบัวเทิง จังหวัดอุบลราชธานี
ชุมชนบ้านบัวเทิง จังหวัดอุบลราชธานี
ชุมชนบ้านบัวเทิง จังหวัดอุบลราชธานี
ชุมชนบ้านบัวเทิง จังหวัดอุบลราชธานี
ชุมชนบ้านบัวเทิง จังหวัดอุบลราชธานี
ชุมชนบ้านบัวเทิง จังหวัดอุบลราชธานี
ชุมชนบ้านบัวเทิง จังหวัดอุบลราชธานี
ชุมชนบ้านบัวเทิง จังหวัดอุบลราชธานี
ชุมชนบ้านบัวเทิง จังหวัดอุบลราชธานี
ชุมชนบ้านบัวเทิง จังหวัดอุบลราชธานี