ตกลง
ชุมชนต้องเที่ยว ชุมชนบ้านหาดสองแคว จังหวัดอุตรดิตถ์
10 ก.ค. 2566
223
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร เยี่ยมชมไผ่ซางหม่น ต้องเที่ยว "บ้านหาดสองแคว"

สัปดาห์นี้ เราจะพาท่านไปเที่ยวชุมชนบ้านหาดสองแคว จ.อุตรดิตถ์  นับว่าเป็นชุมชนอันแสนอบอุ่นอันโอบล้อมไปด้วยรอยยิ้มที่แสนสดใสของชาวบ้าน  ไปเรียนรู้วิธีการทำสาแหรกหรือหาบจังหันของชาวลาวเวียง  ชมการเพาะไผ่ซางหม่น  พักโฮมสเตย์ย้อนยุค  ดูกระบวนการแปรรูปจากกล้วยชนิดต่างๆ ที่ว่าสุดแสนอร่อย  แล้วปิดท้ายด้วยการเดินช้อปปิ้งชิมอาหารท้องถิ่นที่ถนนสายวัฒนธรรมชุมชนลาวเวียง  ไปดูกันเลยว่าจะธรรมชาติและร่มรื่นขนาดไหนกับชุมชนแห่งนี้

ชุมชนต้องเที่ยวชุมชนบ้านหาดสองแคว
ชุมชนต้องเที่ยวชุมชนบ้านหาดสองแคว
ชุมชนต้องเที่ยวชุมชนบ้านหาดสองแคว
ชุมชนต้องเที่ยวชุมชนบ้านหาดสองแคว
ชุมชนต้องเที่ยวชุมชนบ้านหาดสองแคว
ชุมชนต้องเที่ยวชุมชนบ้านหาดสองแคว
ชุมชนต้องเที่ยวชุมชนบ้านหาดสองแคว
ชุมชนต้องเที่ยวชุมชนบ้านหาดสองแคว
ชุมชนต้องเที่ยวชุมชนบ้านหาดสองแคว
ชุมชนต้องเที่ยวชุมชนบ้านหาดสองแคว
ชุมชนต้องเที่ยวชุมชนบ้านหาดสองแคว
ชุมชนต้องเที่ยวชุมชนบ้านหาดสองแคว
ชุมชนต้องเที่ยวชุมชนบ้านหาดสองแคว
ชุมชนต้องเที่ยวชุมชนบ้านหาดสองแคว
ชุมชนต้องเที่ยวชุมชนบ้านหาดสองแคว
ชุมชนต้องเที่ยวชุมชนบ้านหาดสองแคว
ชุมชนต้องเที่ยวชุมชนบ้านหาดสองแคว
ชุมชนต้องเที่ยวชุมชนบ้านหาดสองแคว
ชุมชนต้องเที่ยวชุมชนบ้านหาดสองแคว
ชุมชนต้องเที่ยวชุมชนบ้านหาดสองแคว