ตกลง
ชุมชนต้องเที่ยว ชุมชนบ้านหัวเขาจีน จังหวัดราชบุรี
27 ก.ค. 2566
222
ท่องเที่ยวกันแบบถึงถิ่น กินกันแบบชุมชน ต้องชุมชนบ้านหัวเขาจีน

สัปดาห์นี้ เราจะพาท่านมายังแหล่งท่องเที่ยวกันแบบถึงถิ่น  กินกันแบบชุมชน  ชมวัฒนธรรมและผลผลิตภูมิปัญญาที่ชุมชนบ้านหัวเขาจีน  ต.ห้วยยางโทน  อ.ปากท่อ  จ.ราชบุุรี ชุมชนแห่งนี้มีความเป็นอยู่แบบชนบท ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  มีความรัก ความสามัคคี และเอื้ออาทรต่อกัน โดยมีวัฒนธรรมและประเพณีที่งดงาม  เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในหมู่บ้าน ที่บ่่งบอกถึงเอกลักษณ์ความโดดเด่นของชนเผ่าไทยทรงดำ  อีกทั้งยังแบ่งปันความรู้และพัฒนาสินค้าที่เกิดจากภูมิปัญญากว่า 100 ปี  ต่อด้วยการเยี่ยมชมบ้านไร่พรเสน่ห์ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้กาแฟสด  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอไทยทรงดำ ผ้าขาวม้าทอมือ นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์ผ้าซิ่นลายแตงโม ที่เป็นเอกลักษณ์สำคัญของชนเผ่าในหมู่บ้าน มีการสืบทอดภูมิปัญญาสู่ชนรุ่นหลังได้สืบสานกันต่อไป  ภายในจังหวัดราชบุรีนั้น ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม ไม่ว่าจะเป็นถ้ำเขาบิน  ถ้ำจอมพล  และภูเขาที่เน้นอารมณ์แบบต่างประเทศ  แกรนด์แคนยอนชิวๆ และค่าเฟ่สวยๆ อีกมากมายที่รอคอยนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel : 086-0189318

Map : htiips://goo.gl/maps/ubVWWwsh7iyjuAJe9

 

ชุมชนต้องเที่ยว ชุมชนบ้านหัวเขาจีน จังหวัดราชบุรี
ชุมชนต้องเที่ยว ชุมชนบ้านหัวเขาจีน จังหวัดราชบุรี
ชุมชนต้องเที่ยว ชุมชนบ้านหัวเขาจีน จังหวัดราชบุรี
ชุมชนต้องเที่ยว ชุมชนบ้านหัวเขาจีน จังหวัดราชบุรี
ชุมชนต้องเที่ยว ชุมชนบ้านหัวเขาจีน จังหวัดราชบุรี
ชุมชนต้องเที่ยว ชุมชนบ้านหัวเขาจีน จังหวัดราชบุรี
ชุมชนต้องเที่ยว ชุมชนบ้านหัวเขาจีน จังหวัดราชบุรี
ชุมชนต้องเที่ยว ชุมชนบ้านหัวเขาจีน จังหวัดราชบุรี
ชุมชนต้องเที่ยว ชุมชนบ้านหัวเขาจีน จังหวัดราชบุรี
ชุมชนต้องเที่ยว ชุมชนบ้านหัวเขาจีน จังหวัดราชบุรี
ชุมชนต้องเที่ยว ชุมชนบ้านหัวเขาจีน จังหวัดราชบุรี
ชุมชนต้องเที่ยว ชุมชนบ้านหัวเขาจีน จังหวัดราชบุรี
ชุมชนต้องเที่ยว ชุมชนบ้านหัวเขาจีน จังหวัดราชบุรี
ชุมชนต้องเที่ยว ชุมชนบ้านหัวเขาจีน จังหวัดราชบุรี
ชุมชนต้องเที่ยว ชุมชนบ้านหัวเขาจีน จังหวัดราชบุรี
ชุมชนต้องเที่ยว ชุมชนบ้านหัวเขาจีน จังหวัดราชบุรี
ชุมชนต้องเที่ยว ชุมชนบ้านหัวเขาจีน จังหวัดราชบุรี
ชุมชนต้องเที่ยว ชุมชนบ้านหัวเขาจีน จังหวัดราชบุรี
ชุมชนต้องเที่ยว ชุมชนบ้านหัวเขาจีน จังหวัดราชบุรี
ชุมชนต้องเที่ยว ชุมชนบ้านหัวเขาจีน จังหวัดราชบุรี