ตกลง
ซแรย์ อทิตยา จังหวัดสุรินทร์
9 ก.พ. 2566
350

นักท่องเที่ยวน้อยคนนัก ที่จะทราบว่าจังหวัดสุรินทร์มีสถานที่ท่องเที่ยวด้านการเกษตรครบวงจร ตั้งอยู่ใกล้กับ อ่างเก็บน้ำอำปึล ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ และเป็นหนึ่งในโครงการพิเศษของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ที่ทรงตั้งพระทัยให้เป็นศูนย์เรียนรู้การเกษตรในพระดำริ ภายใต้การดูแลของโครงการเกษตรอทิตยาทร ซึ่งสถานที่แห่งนี้ มีชื่อว่า “ซแรย์ อทิตยา

เมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาที่ ซแรย์ อทิตยา จะพบบรรยากาศสวนเกษตรสบายๆ ภายในโครงการ ได้ศึกษา เรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการทำนา ทำสวนสมุนไพร การเลี้ยงสัตว์ ทำปุ๋ย จนถึงการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก

หลังจากเดินท่องเที่ยว เปิดรับข้อมูลวิถีเกษตรอินทรีย์ครบวงจรกันไปแล้ว นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาชมศิลปะการทอผ้าไหม ที่หมู่บ้านทอผ้าไหมบ้านท่าสว่าง ที่บ้านท่าสว่างมีผลิตภัณฑ์จากเส้นไหมที่นำมาทอเป็นผลิตภัณฑ์มากมายหลายชนิด อาทิ ผ้าไหมทอลายแบบผืน ชุดผ้าไหมตัดเย็บสำเร็จ กระเป๋าถือ และยังมีผ้าทอจากผ้าฝ้าย ที่ชาวบ้านร่วมกันทำขึ้นมาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวอย่างตั้งใจ

นอกจากผ้าไหม และ ผ้าฝ้ายสวยๆ งามๆ แล้ว ไม่ไกลกัน ยังมีอีกหนึ่งกลุ่มหัตถกรรมที่น่าสนใจ นั่นก็คือ กลุ่มหัตถกรรมเครื่องเงินบ้านเขวาสินรินทร์ กลุ่มผู้รังสรรค์ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับกายที่ทำจากเครื่องเงินมากมายหลายรูปแบบ จะเลือกซื้อใส่แบบโชว์เดี่ยว หรือใส่คู่กันกับผ้าไหม ผ้าทอลายสวยๆ ก็ดูมีเสน่ห์ มีเอกลักษณ์ ขอบอกว่าเครื่องเงินบ้านเขวาสินรินทร์ นั้น เป็นผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ตกทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ผ่านการปรับเปลี่ยน ปรับปรุง และพัฒนาตามกาลสมัย รับรองว่าวัยรุ่นใส่ได้ ผู้ใหญ่ใส่ดี ไม่มีหลงยุคแน่นอน

 

#ช่องทางติดต่อ

-ซแรย์ อทิตยา

tel : 090 265 6253

map : https://goo.gl/maps/M2RAKj2jwmAgJWmV8

-ศูนย์หัตถกรรมเครื่องเงินบ้านเขวา

tel : 088 041 0196

map : https://goo.gl/maps/WQEjG3BFtKp8QMKF6

-หมู่บ้านทอผ้าไหมบ้านท่าสว่าง

map : 084 962 3439

map : https://goo.gl/maps/cu2pJa9aZYMdhEmo7

ซแรย์ อทิตยา จังหวัดสุรินทร์
ซแรย์ อทิตยา จังหวัดสุรินทร์
ซแรย์ อทิตยา จังหวัดสุรินทร์
ซแรย์ อทิตยา จังหวัดสุรินทร์
ซแรย์ อทิตยา จังหวัดสุรินทร์
ซแรย์ อทิตยา จังหวัดสุรินทร์
ซแรย์ อทิตยา จังหวัดสุรินทร์
ซแรย์ อทิตยา จังหวัดสุรินทร์
ซแรย์ อทิตยา จังหวัดสุรินทร์
ซแรย์ อทิตยา จังหวัดสุรินทร์
ซแรย์ อทิตยา จังหวัดสุรินทร์
ซแรย์ อทิตยา จังหวัดสุรินทร์
ซแรย์ อทิตยา จังหวัดสุรินทร์
ซแรย์ อทิตยา จังหวัดสุรินทร์
ซแรย์ อทิตยา จังหวัดสุรินทร์
ซแรย์ อทิตยา จังหวัดสุรินทร์
ซแรย์ อทิตยา จังหวัดสุรินทร์
ซแรย์ อทิตยา จังหวัดสุรินทร์
ซแรย์ อทิตยา จังหวัดสุรินทร์
ซแรย์ อทิตยา จังหวัดสุรินทร์