ตกลง
ชุมชนบ้านปลาค้าว จังหวัดอำนาจเจริญ
16 ก.พ. 2566
499

บ้านปลาค้าวเป็นหมู่บ้านเกษตร ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา มีทุ่งนารายล้อมอยู่รอบหมู่บ้าน ช่วงหน้าฝนทุ่งนาจะเขียวขจีไปด้วยต้นข้าว ชาวบ้านบางส่วนทำงานหัตถกรรมในครัวเรือน และหากมีเวลาว่าง จะพากันซ้อมการแสดงหมอลำ สำหรับออกแสดงในงานบุญประเพณีตามจารีตของชุมชน การแสดงหมอลำของบ้านปลาค้าวได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่ได้พบเห็นเป็นอย่างยิ่ง จนบ้านปลาค้าวได้รับการขนานนามว่าเป็น หมู่บ้านหมอลำ

นอกจากปลูกข้าว และงานหัตถกรรมในครัวเรือนแล้ว บ้านปลาค้าวยังเป็นหมู่บ้านทอผ้า ชาวบ้านจะทอผ้าไว้สำหรับจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวภายในหมู่บ้าน และจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ และอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของบ้านปลาค้าว คือ ธูปหอม ที่สามารถผลิตจำหน่ายได้วันละหลาย 10 ตันเลยทีเดียว

 

นอกจากท่องเที่ยวภายในหมู่บ้าน ชมวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนแล้ว บ้านปลาค้าวยังมี "วัดฉิมพี" สถานที่สำหรับสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของคนในชุมชน ภายในวัดมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ และโปงไม้โบราณ(ระฆังไม้) ที่มีอายุเก่าแก่ประมาณ 150 – 200 ปี แต่ยังสามารถใช้งานได้ดี ซึ่งหาชมได้อยากยิ่งนัก โปงไม้โบราณนี้จะถูกใช้งานก็ต่อเมื่อมีเรื่องสำคัญหรือฉุกเฉินเท่านั้น โดยเสียงจากโปงไม้โบราณที่ถูกตีนั้น จะส่งเสียงดังกังวานไปทั่วหมู่บ้านเพื่อเรียกขานให้ชาวบ้านมาชุมนุมกันที่วัดแห่งนี้

#การเดินทาง และ ช่องทางติดต่อ

-กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านปลาค้าว

tel : 080 165 8307

map : https://goo.gl/maps/kRct2dUhGWk1vuRM8

-ฐานการเรียนรู้ทำธูปหอม

map : https://goo.gl/maps/JfjxTD1NHbN6ya8U7

-วัดฉิมพี

map : https://goo.gl/maps/4vL8W8Xii7Gxb1ym9

ชุมชนบ้านปลาค้าว จังหวัดอำนาจเจริญ
ชุมชนบ้านปลาค้าว จังหวัดอำนาจเจริญ
ชุมชนบ้านปลาค้าว จังหวัดอำนาจเจริญ
ชุมชนบ้านปลาค้าว จังหวัดอำนาจเจริญ
ชุมชนบ้านปลาค้าว จังหวัดอำนาจเจริญ
ชุมชนบ้านปลาค้าว จังหวัดอำนาจเจริญ
ชุมชนบ้านปลาค้าว จังหวัดอำนาจเจริญ
ชุมชนบ้านปลาค้าว จังหวัดอำนาจเจริญ
ชุมชนบ้านปลาค้าว จังหวัดอำนาจเจริญ
ชุมชนบ้านปลาค้าว จังหวัดอำนาจเจริญ
ชุมชนบ้านปลาค้าว จังหวัดอำนาจเจริญ
ชุมชนบ้านปลาค้าว จังหวัดอำนาจเจริญ
ชุมชนบ้านปลาค้าว จังหวัดอำนาจเจริญ
ชุมชนบ้านปลาค้าว จังหวัดอำนาจเจริญ
ชุมชนบ้านปลาค้าว จังหวัดอำนาจเจริญ
ชุมชนบ้านปลาค้าว จังหวัดอำนาจเจริญ