ตกลง
ชุมชนต้องเที่ยว ชุมชนบ้านชายทะเลรางจันทร์ จังหวัดสมุทรสาคร
22 พ.ย. 2566
3,082

ชื่อบ้านรางจันทร์นั้น สำหรับบ้านเรือนแห่งนี้มีเรื่องเล่าขานสืบต่อกันมา แต่เดิมสามีภรรยาคู่หนึ่งเดินทางเข้ามาตั้งบ้านเรือนทำอาชีพประมงช้อนตัวเคยเพื่อมาทำเป็นกะปิขายส่งเป็นสินค้าของชาวประมงสมุทรสาคร ตั้งบ้านเรือนที่อยู่ติดกับลำธารหรือสายน้ำที่ไหลลงทะเล เค้าเรียกว่า รางน้ำ ส่วนคำว่ารางจันทร์สามีเรียกสายน้ำแห่งนี้ว่ารางจันทร์ เพราะรางจันทร์เป็นชื่อภรรยาของตนเอง และต่อมามีบ้านเรือนเพิ่มขึ้นจึงเรียกหมู่บ้านแห่งนี้ว่าบ้านชายทะเลรางจันทร์ ชุมชนนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีเอกลักษณ์พื้นถิ่นของหมู่บ้าน คือ มีสะพานทอดยาวไปในทะเลชมวิวทิวทัศน์สวยงาม เดินสะพานไม้ไผ่สัมผัสวิถีชีวิตชาวชุมชน และชมป่าชายเลนที่อยู่รอบๆ หมู่บ้าน สามารถเข้าไปเรียนรู้การประมงชายฝั่ง การทำกะปิ การวางลอบดักปูทะเล ถีบกระดานโคลน รวมถึงอาหารทะเลพื้นถิ่นอีกมากมายครับ ชุมชนชาวประมงบ้านรางจันทร์ทาง ธ.ก.ส. ส่งเสริมให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว สัมผัสวิถีชีวิตชาวประมงแบบดั้งเดิม ซึ่งยังคงอนุรักษ์ไว้ได้อย่างดีเยี่ยม เช่น บ่อเลี้ยงปูทะเลแบบธรรมชาติ อาชีพทำกะปิตัวเคยเป็นอาชีพดั้งเดิม การถีบกระดานช้อนตัวเคยในทะเลที่หาชมได้ยาก สุดท้ายทางชุมชนประมงบ้านรางจันทร์กำลังจัดสร้างขึ้น คือ พิพิธภัณฑ์ชุมชนและบ้านพักแบบโฮมสเตย์ เป็นรูปแบบของชาวประมงโดยแท้ที่หาได้ยากมากไม่เหมือนใคร Map : https://goo.gl/maps/o2cmbkEWZ1xx77zM6

ชุมชนต้องเที่ยวชุมชนบ้านชายทะเลรางจันทร์
ชุมชนต้องเที่ยวชุมชนบ้านชายทะเลรางจันทร์
ชุมชนต้องเที่ยวชุมชนบ้านชายทะเลรางจันทร์
ชุมชนต้องเที่ยวชุมชนบ้านชายทะเลรางจันทร์
ชุมชนต้องเที่ยวชุมชนบ้านชายทะเลรางจันทร์
ชุมชนต้องเที่ยวชุมชนบ้านชายทะเลรางจันทร์
ชุมชนต้องเที่ยวชุมชนบ้านชายทะเลรางจันทร์
ชุมชนต้องเที่ยวชุมชนบ้านชายทะเลรางจันทร์
ชุมชนต้องเที่ยวชุมชนบ้านชายทะเลรางจันทร์
ชุมชนต้องเที่ยวชุมชนบ้านชายทะเลรางจันทร์
ชุมชนต้องเที่ยวชุมชนบ้านชายทะเลรางจันทร์
ชุมชนต้องเที่ยวชุมชนบ้านชายทะเลรางจันทร์
ชุมชนต้องเที่ยวชุมชนบ้านชายทะเลรางจันทร์
ชุมชนต้องเที่ยวชุมชนบ้านชายทะเลรางจันทร์
ชุมชนต้องเที่ยวชุมชนบ้านชายทะเลรางจันทร์
ชุมชนต้องเที่ยวชุมชนบ้านชายทะเลรางจันทร์
ชุมชนต้องเที่ยวชุมชนบ้านชายทะเลรางจันทร์
ชุมชนต้องเที่ยวชุมชนบ้านชายทะเลรางจันทร์
ชุมชนต้องเที่ยวชุมชนบ้านชายทะเลรางจันทร์
ชุมชนต้องเที่ยวชุมชนบ้านชายทะเลรางจันทร์
ชุมชนต้องเที่ยวชุมชนบ้านชายทะเลรางจันทร์
ชุมชนต้องเที่ยวชุมชนบ้านชายทะเลรางจันทร์
ชุมชนต้องเที่ยวชุมชนบ้านชายทะเลรางจันทร์