ตกลง
ชุมชนต้องเที่ยว ชุมชนบ้านดงกระทงยาม จังหวัดปราจีนบุรี
1 ธ.ค. 2566
2,413

บ้านดงกระทงยาม จังหวัดปราจีนบุรี ท่องเที่ยวชุมชนคุณธรรม พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยพวน บ้านดงกระทงยาม ต.ดงกระทงยาม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ชื่อดงกระทงยาม มีคำอธิบายจากคนในท้องถิ่นว่าหมายถึงดงไม้ที่อยู่กลางทุ่ง ซึ่งเมื่อถึงฤดูน้ำหลากมาท่วมจะเวิ้งว้างแลดูคล้ายกับเป็นกระทงที่ลอยอยู่กลางน้ำ กับมีเรื่องของเสียงคล้ายฆ้องยามที่ดังขึ้นทางชายดงเป็นประจำ ประชากรส่วนใหญ่ยังคงมีเชื้อสายชาวพวนซึ่งเล่ากันว่าอพยพมาจากทางนครเวียงจันทร์ตั้งแต่ราวสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์

ชุมชนบ้านดงกระทงยาม ตั้งบ้านเรือนอยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อน มีชาวไทยพวนที่มีเอกลักษณ์ทางด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี ขนมธรรมเนียมที่ไม่เหมือนที่อื่น เช่น ภาษา การแต่งกาย อาหาร ความเชื่อ และวัฒนธรรมประเพณี มาที่นี่ก็จะได้ชมศูนย์การเรียนรู้ฐานเศรษฐกิจพอเพียง ชมการปลูกพืชผักสมุนไพรใช้เป็นยา ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยพวน กลุ่มเรียนรู้ทำตะกร้อ-ตะแกรง การถักตะกร้าจากเส้นลวด ฯลฯ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยพวนที่ยังคงเก็บรักษาของเก่าแก่โบราณเอาไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้ชมกัน

นอกจากชุมชนเล็ก ๆ แห่งนี้แล้ว สถานที่ท่องเที่ยวใกล้กัน จะเป็นคาเฟ่ชิคๆ น่ารักๆ ที่มีทุ่งดอกไม้ ล้อมรอบ สามารถหามุมถ่ายรูปเก๋ ๆ กลับไปอวดเพื่อนๆได้ รวมทั้งอาหารที่มีรสชาติถูกปาก บอกเลยทริปนี้คุ้ม แน่นอน!

Map : https://goo.gl/maps/NbS37xpsURCF6mPQA

ชุมชนต้องเที่ยวชุมชนบ้านดงกระทงยาม
ชุมชนต้องเที่ยวชุมชนบ้านดงกระทงยาม
ชุมชนต้องเที่ยวชุมชนบ้านดงกระทงยาม
ชุมชนต้องเที่ยวชุมชนบ้านดงกระทงยาม
ชุมชนต้องเที่ยวชุมชนบ้านดงกระทงยาม
ชุมชนต้องเที่ยวชุมชนบ้านดงกระทงยาม
ชุมชนต้องเที่ยวชุมชนบ้านดงกระทงยาม
ชุมชนต้องเที่ยวชุมชนบ้านดงกระทงยาม
ชุมชนต้องเที่ยวชุมชนบ้านดงกระทงยาม
ชุมชนต้องเที่ยวชุมชนบ้านดงกระทงยาม
ชุมชนต้องเที่ยวชุมชนบ้านดงกระทงยาม
ชุมชนต้องเที่ยวชุมชนบ้านดงกระทงยาม
ชุมชนต้องเที่ยวชุมชนบ้านดงกระทงยาม
ชุมชนต้องเที่ยวชุมชนบ้านดงกระทงยาม
ชุมชนต้องเที่ยวชุมชนบ้านดงกระทงยาม
ชุมชนต้องเที่ยวชุมชนบ้านดงกระทงยาม
ชุมชนต้องเที่ยวชุมชนบ้านดงกระทงยาม
ชุมชนต้องเที่ยวชุมชนบ้านดงกระทงยาม
ชุมชนต้องเที่ยวชุมชนบ้านดงกระทงยาม
ชุมชนต้องเที่ยวชุมชนบ้านดงกระทงยาม