ตกลง
ชุมชนต้องเที่ยว ชุมชนบ้านดอนสีนนท์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
15 ธ.ค. 2566
989

เที่ยววิถีเกษตร ณ บ้านดอนสีนนท์ ต.หนองบัว อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา อีกหนึ่งชุมชนบ้านที่น่าค้นหา และเป็นต้นแบบชุมชนที่น่าใจ เพราะชุมชนบ้านดอนสีนนท์ใช้แนวคิดและปรัชญาของรัชกาลที่ 9 มาเป็นต้นแบบในการใช้ชีวิต นั่นก็คือ การใช้ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการหาเลี้ยงชีพหรือการหาเลี้ยงครอบครัวไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชผักสวนครัว การเลี้ยงปลา เลี้ยงโค และเลี้ยงแพะเนื้อต่างๆ เพื่อการดำรงชีพและต่อยอดด้วยการจำหน่าย นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน กิจกรรมท่องเที่ยวในชุมชน อาทิเช่น การรีดนมแพะเพื่อนำไปแปรรูป การทำสบู่จากนมแพะ ฟาร์มไก่ไข่ การเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้า กลุ่มจักสาน และยังมีฟาร์มเมล่อนในชุมชนนี้อีกด้วย การทำปลาร้าข้าวคั่ว เป็นหนึ่งในอาหารที่คนมาท่องเที่ยวจะได้ชิมได้ชมกัน สิ่งเหล่านี้เป็นการสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน ทุกท่านมาเยือนที่นี่สามารถซื้อผลิตภัณฑ์ของชุมชนติดไม้ติดมือกลับไปฝากคนที่บ้านอีกครับ ถ้าหากไปเที่ยวชุมชนแล้วยังไม่จุใจ ภายในจังหวัดฉะเชิงเทรายังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมาย เช่น ไปกราบสักการะหลวงพ่อโสธร หรือจะไปตลาดเก่าบ้านใหม่ก็ยังได้ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม Tel : 061-969-9150 Map : https://goo.gl/maps/6RFeeABc2SWPXRGj7

ชุมชนต้องเที่ยวชุมชนบ้านดอนสีนนท์
ชุมชนต้องเที่ยวชุมชนบ้านดอนสีนนท์
ชุมชนต้องเที่ยวชุมชนบ้านดอนสีนนท์
ชุมชนต้องเที่ยวชุมชนบ้านดอนสีนนท์
ชุมชนต้องเที่ยวชุมชนบ้านดอนสีนนท์
ชุมชนต้องเที่ยวชุมชนบ้านดอนสีนนท์
ชุมชนต้องเที่ยวชุมชนบ้านดอนสีนนท์
ชุมชนต้องเที่ยวชุมชนบ้านดอนสีนนท์
ชุมชนต้องเที่ยวชุมชนบ้านดอนสีนนท์
ชุมชนต้องเที่ยวชุมชนบ้านดอนสีนนท์
ชุมชนต้องเที่ยวชุมชนบ้านดอนสีนนท์
ชุมชนต้องเที่ยวชุมชนบ้านดอนสีนนท์
ชุมชนต้องเที่ยวชุมชนบ้านดอนสีนนท์
ชุมชนต้องเที่ยวชุมชนบ้านดอนสีนนท์
ชุมชนต้องเที่ยวชุมชนบ้านดอนสีนนท์
ชุมชนต้องเที่ยวชุมชนบ้านดอนสีนนท์
ชุมชนต้องเที่ยวชุมชนบ้านดอนสีนนท์
ชุมชนต้องเที่ยวชุมชนบ้านดอนสีนนท์
ชุมชนต้องเที่ยวชุมชนบ้านดอนสีนนท์
ชุมชนต้องเที่ยวชุมชนบ้านดอนสีนนท์