ตกลง
ธ.ก.ส.รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2561 ด้านการดำเนินด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ภายใต้โครงการ "ธ.ก.ส. นำเที่ยวทั่วไทย ตามรอยเท้าพ่อ"
27 ส.ค. 2561
400