ตกลง
เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการจัดการอบรมการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระยะที่ 1 และ 2 ระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิ
13 ก.ย. 2561
417

งานนี้ขนทัพวิทยากรผู้เชียวชาญงานท่องเที่ยวเที่ยวชุมชนไม่ว่าจะเป็น กรมการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม depa กับวิชาติวเข้มไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เทคนิคการต้อนรับและการบริการนักท่องเที่ยว มาตรฐานชุมชนท่องเที่ยวและโฮมสเตย์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ระบบดิจิตอลกับการท่องเที่ยวชุมชน เทคนิคการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในชุมชนท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ของชุมชน เทคนิคการใช้ Business Model Canvas ให้กับตัวแทนที่ได้รับคัดเลือกจากชุมชนท่องเที่ยวจากทั่วประเทศที่ได้รับการพัฒนาตั้งแต่ปี 2560-2561 ปีหน้าจะเข้มข้นเพียงไหน ต้องติดตามจ้า

เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการจัดการอบรมการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระยะที่
เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการจัดการอบรมการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระยะที่
เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการจัดการอบรมการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระยะที่
เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการจัดการอบรมการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระยะที่
เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการจัดการอบรมการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระยะที่