ตกลง
บ้านดงโฮมสเตย์
27 ก.พ. 2563
165

บ้านดงโฮมสเตย์

"สัมผัสวิถีไทยพวน งามล้วนประเพณี มากมีหัตถกรรม นำด้วยบ้านดงโฮมสเตย์"

บ้านดงโฮมสเตย์ อยู่ห่างจากกรุงเทพเพียง 150 กิโลเมตร เดินทางเพียง ประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง
ท่านก็จะได้สัมผัสอากาศที่สดชื่น และ กลิ่นอายชนบทของชาวไทยพวน ที่มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง เช่น การทำนา การทำบุญ ในเทศกาลต่างๆ ตามวัฒนธรรมไทยพวน การทำเมืองแห่งการทำตะกร้อตะแกรง สารพัดรูปแบบ จนกระทั่งมีการ รำตะกร้อตะแกรง การรำไทยพวน ในการต้อนรับแขก ผู้มาเยือน หรือ มาพักแรม ณ " บ้านดงโฮมสเตย์ " แห่งนี้

บ้านดงโฮมสเตย์
บ้านดงโฮมสเตย์