ตกลง
บ้านทะเลน้อย ... ระยองฮิ
27 ก.พ. 2563
37

บ้านทะเลน้อย .. ระยองฮิ

หมู่บ้านท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และเศรษฐกิจพอเพียง

ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์

 • วัดราชบัลลังก์ประดิษฐาวราราม
 • อุโบสถเก่าอายุกว่า 300 ปี
 • พระพุทธรูปองค์หวาย
 • ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน

ท่องเที่ยวเศรษฐกิจพอเพียง

 • ผักกระชับสดๆ
 • ปลาเค็ม-ลูกจาก
 • กระปิ-น้ำปลา
 • ชาใบขลู่

ท่องเที่ยวล่องเรือชมวิถีชาวบ้าน

 • วิถีชาวประมงแม่น้ำประแสร์
 • วิถีชาวบ้านกับหัตถกรรม
 • ครัวชุมชน... หมู่บ้านทะเลน้อย
 • รวมผลิตภัณฑ์ของฝาก
 • อาหารขึ้นชื่อ
บ้านทะเลน้อย ... ระยองฮิ