ตกลง
ชุมชนบ้านหัวตาลแถว จ.ประจวบคีรีขันธ์
16 ส.ค. 2566
470
จองแพ็คเกจ
Booking package

ชุมชนบ้านหัวตาลแถว ยินดีต้อนรับ

วิถีชีวิตชุมชน
ชุมชนบ้านหัวตาลแถว อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ กับวิถีชีวิตชาวบ้านที่ประกอบอาชีพประมงชายฝั่ง และจากลักษณะภูมิประเทศที่มีพื้นที่เป็นดินทรายชายทะเล สามร้อยยอด จึงถือเป็นแหล่งปลูกมะพร้าวและแหล่งปลูก "มะม่วงแก้ว สามร้อยยอด" มะม่วงที่มือชื่อเสียงของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ชุมชนบ้านหัวตาลแถว  จ.ประจวบคีรีขันธ์
ชุมชนบ้านหัวตาลแถว  จ.ประจวบคีรีขันธ์
ชุมชนบ้านหัวตาลแถว  จ.ประจวบคีรีขันธ์
ชุมชนบ้านหัวตาลแถว  จ.ประจวบคีรีขันธ์
ชุมชนบ้านหัวตาลแถว  จ.ประจวบคีรีขันธ์