ตกลง
สืบทอดภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้าน สานอัตลักษณ์ 'ไทยเบิ้ง' บ้านโคกสลุง
20 ส.ค. 2563
66
'ไทยเบิ้ง' ไทยเดิ้ง หรือ ไทยโคราช เป็นกลุ่มชนอีกท้องถิ่นหนึ่ง
กดปุ่มจองแพ็คเกจ

บ้านไทยเบิ้ง บ้านโคกสลุง

'ไทยเบิ้ง' ไทยเดิ้ง หรือ ไทยโคราช เป็นกลุ่มชนอีกท้องถิ่นหนึ่ง ซึ่งอาศัยอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำป่าสัก 

มีวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตัวเองทั้งสำเนียงการพูดภาษาไทยภาคกลาง 

แต่เหน่อแบบโคราช มักลงท้ายคำพูดว่า เบิ้ง เหว่ย ด๊อก หรือ เด้อ มีความเชื่อ การทอผ้า การละเล่น 

และเพลงพื้นบ้าน และสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์เด่นชัด คือการแต่งกายและของใช้จำเป็น โดยผู้หญิงจะนุ่งโจงกระเบน

 

ใส่เสื้อกระโจมหรือเสื้ออีหิ้ว ผ้าขาวม้าพาดบ่า กินหมาก สะพายย่ามสีแดง และใช้วิถีชีวิตเรียบง่าย

สืบทอดภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้าน
รำไทยเบิ้ง
สืบทอดภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้าน
โคกสลุง
สืบทอดภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้าน
บ้านไทยเบิ้ง
สืบทอดภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้าน
อาหารในชุมชน
สืบทอดภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้าน
หัตถกรรม