ตกลง
ท่องเที่ยวแหล่งประวัติศาสตร์สมเด็จพระเจ้าตากสิน เกษตรผสมผสาน ล่องเรือชมเหยี่ยวแดง ชมวิถีชีวิตชุมชนทานอาหารพื้นถิ่น
2 ก.พ. 2564
253
จองแพ็คเกจ
Booking package
ชุมชนท่องเที่ยวบ้านทะเลน้อย
ท่องเที่ยวแหล่งประวัติศาสตร์สมเด็จพระเจ้าตากสิน
ชมเหยี่ยวแดง
ท่องเที่ยวแหล่งประวัติศาสตร์สมเด็จพระเจ้าตากสิน
ปลาเค็มแดดเดียว
ท่องเที่ยวแหล่งประวัติศาสตร์สมเด็จพระเจ้าตากสิน
พระพุทธรูปโครงหวายอายุ300ปี
ท่องเที่ยวแหล่งประวัติศาสตร์สมเด็จพระเจ้าตากสิน
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน
ท่องเที่ยวแหล่งประวัติศาสตร์สมเด็จพระเจ้าตากสิน
เจดีย์อายุ300ปี
ท่องเที่ยวแหล่งประวัติศาสตร์สมเด็จพระเจ้าตากสิน
จุดชมวิวศาลเจ้าท่าปอ
ท่องเที่ยวแหล่งประวัติศาสตร์สมเด็จพระเจ้าตากสิน
บ้านโมเดลทำจากไม้ไผ่ เมล็ดข้าวเปลือก
ท่องเที่ยวแหล่งประวัติศาสตร์สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แปลงผักกระชับ
ท่องเที่ยวแหล่งประวัติศาสตร์สมเด็จพระเจ้าตากสิน
เมล็ดพันธ์ผักกระชับ
ท่องเที่ยวแหล่งประวัติศาสตร์สมเด็จพระเจ้าตากสิน
ล่องเรือ
ท่องเที่ยวแหล่งประวัติศาสตร์สมเด็จพระเจ้าตากสิน
วิหารเก่าอายุกว่า300ปี
ท่องเที่ยวแหล่งประวัติศาสตร์สมเด็จพระเจ้าตากสิน
ทำหมวกใบจาก