ตกลง
บ้านขุนสมุทรจีน ที่พัก Home Stay กลางน้ำ สมุทรปราการ
18 ก.พ. 2564
1,562
จองแพ็คเกจ
Booking package

แพ็คเกจท่องเที่ยวบ้านขุนสมุทรจีน

ราคาที่พัก 2 วัน 1 คืน พร้อมอาหารทะเล 3 มื้อ

วันเสาร์ อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์     ผู้ใหญ่ 700 บาท/คน   เด็ก 350 บาท/คน

วันธรรมดา     ผู้ใหญ่ 600 บาท/คน   เด็ก 300 บาท/คน

รายได้ 10% จากนักท่องเที่ยวจะนำเข้ากองทุนปลูกป่าชายเลน และสิ่งแวดล้อมของชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน เช่น การปลูกป่าชายเลน สร้างเขื่อนกันการกัดเซาะชายฝั่ง  บริหารจัดการภายในชุมชนและการอนุรักษ์สัตว์น้ำทะเล

กิจกรรม   1. งมหอยแครง   2. ไหว้ศาลเจ้า   3. ชมพิพิธภัณฑ์ชุมชน
4. ดักจับกุ้ง   5. อาหารเมนูเด็ด

ติดต่อรายละเอียดได้ที่  086-567-5296 :  085-020-0024

มัดจำล่วงหน้า 30%   บัญชี นายวิษณุ เข่งสมุทร   เลขที่ 020160391206  ธนาคาร ธ.ก.ส.สาขาพระสมุทรเจดีย์

บ้านขุนสมุทรจีน บริการที่พัก Home Stay สัมผัสธรรมชาติ   สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 087-781-9875 , 085-020-0024
Facebook : ขุนสมุทรจีน โฮมสเตย์-ผู้ใหญ่สมร  เข่งสมุทร

บ้านขุนสมุทรจีน ที่พัก Home Stay กลางน้ำ สมุทรปราการ
บ้านขุนสมุทรจีน ที่พัก Home Stay กลางน้ำ สมุทรปราการ
บ้านขุนสมุทรจีน ที่พัก Home Stay กลางน้ำ สมุทรปราการ
บ้านขุนสมุทรจีน ที่พัก Home Stay กลางน้ำ สมุทรปราการ
บ้านขุนสมุทรจีน ที่พัก Home Stay กลางน้ำ สมุทรปราการ
บ้านขุนสมุทรจีน ที่พัก Home Stay กลางน้ำ สมุทรปราการ
บ้านขุนสมุทรจีน ที่พัก Home Stay กลางน้ำ สมุทรปราการ
บ้านขุนสมุทรจีน ที่พัก Home Stay กลางน้ำ สมุทรปราการ
บ้านขุนสมุทรจีน ที่พัก Home Stay กลางน้ำ สมุทรปราการ
บ้านขุนสมุทรจีน ที่พัก Home Stay กลางน้ำ สมุทรปราการ
บ้านขุนสมุทรจีน ที่พัก Home Stay กลางน้ำ สมุทรปราการ
บ้านขุนสมุทรจีน ที่พัก Home Stay กลางน้ำ สมุทรปราการ
บ้านขุนสมุทรจีน ที่พัก Home Stay กลางน้ำ สมุทรปราการ
บ้านขุนสมุทรจีน ที่พัก Home Stay กลางน้ำ สมุทรปราการ
บ้านขุนสมุทรจีน ที่พัก Home Stay กลางน้ำ สมุทรปราการ
บ้านขุนสมุทรจีน ที่พัก Home Stay กลางน้ำ สมุทรปราการ
บ้านขุนสมุทรจีน ที่พัก Home Stay กลางน้ำ สมุทรปราการ
บ้านขุนสมุทรจีน ที่พัก Home Stay กลางน้ำ สมุทรปราการ
บ้านขุนสมุทรจีน ที่พัก Home Stay กลางน้ำ สมุทรปราการ
บ้านขุนสมุทรจีน ที่พัก Home Stay กลางน้ำ สมุทรปราการ
บ้านขุนสมุทรจีน ที่พัก Home Stay กลางน้ำ สมุทรปราการ